Voorwaarden

Voorwaarden

Bekijk eerst deze specificaties voordat u de website bezoekt. Zij stellen de gebruiksvoorwaarden vast voor alles op deze site. Als u toegang wilt krijgen tot de site en de toepassingen ervan wilt gebruiken, moet u al deze voorwaarden accepteren. Door deze website te bekijken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden als onderdeel van uw akkoord om hier te zijn.
De termen “website”, “deze website” en “de website” die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar de website energyconvention.nl.

  • Bezoeker – elke persoon die om welke reden dan ook toegang heeft tot de website energyconvention.nl.
  • Gebruiker – natuurlijke persoon die toegang heeft of krijgt tot de inhoud, via de media die beschikbaar worden gesteld door energyconvention.nl.
  • Klant – natuurlijke persoon die de mogelijkheid heeft om de website te gebruiken.

Met “inhoud” bedoelen wij alle informatie op de website die met een digitaal apparaat kan worden bezocht, bekeken of toegankelijk gemaakt.
Klant – een natuurlijke persoon die de mogelijkheid heeft om de website te gebruiken.
Persoonsgegevens: informatie die wij van u verzamelen aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Het kan hierbij gaan om uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), alias, e-mailadres, leeftijd, etc.

Onze gebruiksvoorwaarden vereisen dat u deze aandachtig leest voordat u deze site gebruikt. Door deze website te bezoeken en de applicaties ervan te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden hierin. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld wanneer u onze site bezoekt. Als u onze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

 Site-inhoud

Door de website energyconvention.nl te bezoeken, accepteert u de algemene voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van logo’s, gestileerde afbeeldingen, commerciële symbolen, stilstaande beelden, dynamische afbeeldingen, tekst en/of multimedia-inhoud. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemeen belang; kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikersadviezen over producten die op de website worden gepresenteerd, maken ook deel uit van deze informatie. De website-eigenaar behoudt alle rechten op deze informatie en behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

auteursrechten

energyconvention.nl behoudt zich het recht voor om het auteursrecht op de inhoud van haar website af te dwingen. Elk ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, symbolen, webafbeeldingen, scripts, programma’s en andere gegevens op deze site kan een overtreding van de wet zijn. Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site, neem dan contact op met energyconvention.nl. Bedankt voor het respecteren van onze intellectuele eigendomsrechten.
Als u informatie zoekt op andere websites of bronnen, kijk dan eerst op de website energyconvention.nl. Wij onderschrijven deze sites niet en kunnen de veiligheid of kwaliteit ervan niet garanderen. Heeft u vragen over een merk of product, neem dan gerust contact op met uw vertegenwoordiger.

Vrijwaring

energyconvention.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, aangezien deze wordt verstrekt door samenwerkende fabrikanten en leveranciers. We ondernemen echter stappen om ervoor te zorgen dat alle inhoud regelmatig wordt bijgewerkt. Daarnaast raden wij u aan onze Algemene Voorwaarden te raadplegen voordat u de site gebruikt, als u er zeker van wilt zijn dat eventuele specifieke regels worden nageleefd. Ten slotte adviseren wij onze gebruikers zich ervan bewust te zijn dat bepaalde functies of diensten mogelijk niet werken vanwege omstandigheden buiten onze controle (zoals websiteonderhoud of het niet naleven van toepasselijke regelgeving).